Aanmelden - Duinrand S

Aanmelden

Welkom bij Duinrand S! Als lid van de vereniging bent u gedeeltelijk 'eigenaar' van de club, dit brengt rechten én plichten met zich mee. Ze staan omschreven in de clubreglementen en vrijwilligersregeling.

Aanmelden bij Duinrand S (met Google Chrome of Microsoft Edge)

Persoonsgegevens:

(DD-MM-JJJJ)
  
Adresgegevens:
  Nieuwe leden vanaf 16 jaar


Ik ga akkoord met inning contributie via automatische incasso.
  Voetbalhistorie

Elk lid (voor leden jonger dan 16 jaar de ouders) wordt ingezet voor het verrichten van verenigingstaken. Door ondertekening van dit formulier verbindt u zich als lid en accepteert u daarmede de clubreglementen van Duinrand S.* = verplicht
Delen