Cookie beleid Duinrand S

De website van Duinrand S is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Informatie voor ouders

Van harte welkom bij Duinrand S. Wij begrijpen dat elk nieuw lid wil weten hoe alles gaat bij een vereniging. Met deze informatie hopen wij U op weg te helpen.

Duinrand S

Duinrand S is een club die voorkomt uit een fusie van v.v. Duinranders en s.v. Schoorl. De S staat dus voor Schoorl, maar wij willen graag dat de S ook staat voor Samen, Sociaal, Sterk en Sportief. Onze missie is te zorgen dat onze leden, vrijwilligers en sponsors van harte kunnen uitspreken: “Duinrand S, daar wil ik bij horen.”  Veel praktische informatie, zoals namen en adressen van bestuur, leiders en trainers, teamindelingen en wedstrijden, vindt U op www.duinrands.nl.


Lidmaatschap

Aanmelden doet u met het digitale aanmeldingsformulier op deze website. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. U wordt lid voor tenminste een jaar, of als u tijdens het seizoen lid wordt, in ieder geval t/m 31 mei van dat seizoen. Tussentijdse aanmelding is mogelijk, contributie wordt naar rato berekend.

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend via de ledenadministratie
  ( [email protected] )  en dient voor 15 mei te geschieden. Slechts in bijzondere gevallen is een tussentijdse opzegging mogelijk.
ALLE wijzigingen in het lidmaatschap dienen doorgegeven te worden aan de ledenadministratie! Dus niet aan je leider/coach of trainer!

Als u bij een andere vereniging wilt gaan voetballen, schrijf je je in bij de nieuwe vereniging. Via Sportlink komt een digitaal verzoek bij Duinrand S binnen. Als je aan je financiële verplichtingen hebt voldaan, geeft Duinrand S groen licht en is de overschrijving een feit. Als niet (geheel) aan de financiële verplichting is voldaan, blokkeert Duinrand S de overschrijving totdat er alsnog is betaald.  
Overschrijving is verplicht tot drie jaar na vertrek. Deze regels rondom het lidmaatschap zijn KNVB regels en gelden voor alle voetbalverenigingen in Nederland.
Als lid van de KNVB krijg je een relatienummer (7 karakters, bijv. XXYY99Z). Deze heb je o.a. nodig bij het hieronderstaande.

KNVB App Voetbal.nl (Kinderen tot 16 jaar mogen i.v.m. AVG privacywet instellingen niet zelf wijzigen)
Bij het registreren van de app heb je je e-mailadres nodig waarmee je binnen de vereniging bekend bent. Met de KNVB-app Voetbal.nl kan ieder lid alles rondom zijn of haar voetbalteam volgen. Programma, uitslagen en standen (vanaf categorie "onder 11") etc. In deze app is het mogelijk om een foto en/of naam te tonen en je gegevens aan te passen (zoals telefoonnummer).Die foto en naam is van belang voor wedstrijden als bewijs aan de controlerende scheidsrechter dat jij ook inderdaad degene bent die speelt. De scheidsrechter kan deze foto dus altijd zien, net als jouw coach die je team samenstelt.. Verder is deze foto en naam in beginsel afgeschermd. Je kunt echter in de instellingen je foto en/of naam openbaar maken (maar dat hoeft dus niet). Dit is bijvoorbeeld nodig als je binnen je team een "man van de wedstrijd" wilt verkiezen.
LET OP: Voor kinderen tot 16 jaar geldt dat zij de openbaarheid van deze gegevens niet zelf mogen instellen. Alleen met goedkeuring van de ouder(s) kan dit. Standaard staat de instelling op "niet openbaar".
Dit komt voort uit de privacywetgeving AVG, welke 25 mei 2018 in werking is getreden.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt elk jaar vastgesteld door de leden tijdens de algemene ledenvergadering. De bedragen zijn naar leeftijd vastgesteld. Peildatum voor het lidmaatschap is de leeftijd van het lid op 1 januari tijdens het seizoen (dus bij het seizoen 20XX/20YY op 1 januari 20YY). Het B-lidmaatschap is geldig wanneer het lid zich voorafgaand aan het seizoen als zodanig bij de ledenadministratie heeft aangemeld en tijdens het seizoen maximaal aan acht wedstrijden deelneemt.
Onder een aspirant-lid verstaan we een lid dat nog niet in een team speelt, maar wel meetraint in afwachting van indeling in een team.

De contributie bedraagt (in euro's) vanaf het seizoen 2023-2024:

Leeftijdscat. p/halfjaar p/jaar
Aspirant-lid & Minipupillen 26,25 52,50
Onder 6 26,25 52,50
Onder 10 55,15 110,25
Onder 14 63,00 126,00
Onder 18 72.45 144.90
Onder 22 78.75 157.50
Vanaf 22 91.90 183.75


Als je reservelid wilt zijn is dat mogelijk. B-lidmaatschap kost € 91.35 per seizoen. Je speelt dan maximaal 8 wedstrijden in het seizoen. Worden het toch meer wedstrijden, dan volgt overleg met het lid. A-leden hebben de voorkeur bij inzet in wedstrijden. Bij tekort spelers in een team springt het B-lid (mogelijk) bij. 


Voetbal is een teamsport, maar verwacht in het begin nog niet te veel

Jonge kinderen in de leeftijd tot 8 jaar zijn in het algemeen nog zeer op zichzelf gericht. Overspelen is voor de meeste kinderen nog te moeilijk. Verwacht dit nog niet van uw kind. Dat komt later echt wel. Uw kind mag eerst wennen aan de bal, wennen aan sporten tijdens training en wedstrijden met andere kinderen en wennen aan nog veel meer dingen. Geef uw kind hier een of twee seizoenen de tijd voor. Voetbal is echt een (in)spannende sport voor uw kind. Wij zien al jaren bijna alle kinderen enorm hun best doen en ook goed presteren. Mits de lat op een reële hoogte wordt gelegd.

 

Het tenue

Een shirtje en een broek voor de wedstrijden worden door Duinrand S in bruikleen verstrekt. Kousen met Duinrand S logo zijn voor eigen rekening. Deze zijn verkrijgbaar bij de voetbal (zolang er voorraad is) en anders te bestellen via de webshop. U moet verder zelf zorgen voor voetbalschoenen,scheenbeschermers (een verplichting vanuit de KNVB) en kleding om in te trainen. Ook dit is verkrijgbaar in de webshop.

 

Training en wedstrijden

De namen van de trainers en de trainingstijden vindt U op onze website: 
Tijdens de schoolvakanties is er in geen training (het mag natuurlijk wel in eigen overleg). Bij minder weer wordt er wel getraind. De vereniging kan de training algeheel afgelasten. Dit zal bijvoorbeeld bij hevige sneeuwval zijn of dreigend noodweer. 
Het wedstrijdprogramma staat wekelijks op onze site. Bij thuiswedstrijden worden alle spelers een half uur van te voren verwacht. Bij uitwedstrijden wordt (meestal) een heel uur voor de wedstrijd verzameld bij de Smeerlaan, afhankelijk waar gespeeld wordt.

 

Indeling in een team vaak tijdelijk

Zo snel mogelijk na de aanmelding wordt er door de coördinator een passend team gezocht voor uw kind. Met uw wensen wordt indien mogelijk rekening gehouden, maar U kunt geen indeling in een bepaald team eisen. Indelingen zijn, vooral bij JO08 t/m JO11 veelal tijdelijk. Er kan om diverse redenen in de samenstelling van een team gewisseld worden. Dit wisselen van samenstelling gebeurt vooral tijdens de winter- en de zomerstop. Verder heeft Duinrand S zich bij teamindelingen te houden aan leeftijdsregels, zoals deze worden opgelegd door de KNVB. De uitgangspunten van onze club staan hier.
 

Vervoer naar uitwedstrijden

Een uur van te voren - tenzij anders aangegeven door de efltalleider / begeleider - verzamelen wij bij Duinrand S. Bij toerbeurt wordt er een beroep gedaan op de ouders/verzorgers om te rijden. Dit wordt gevraagd door de elftalleider.

 

Wassen van de wedstrijdkleding

Het wassen is een verantwoordelijkheid van het team. De wedstrijdkleding blijft eigendom van de vereniging en moet aan het eind van het seizoen weer in goede staat worden ingeleverd.

 

Na elke wedstrijd douchen

Lichamelijke verzorging is ook belangrijk na het sporten. Het is gebruikelijk dat alle spelers na elke wedstrijd gaan douchen. Elke kleedkamer is voorzien van een doucheruimte. Neem dus ook een handdoek, zeep en slippers mee.

 

Afgelastingen

De KNVB kan wedstrijden afgelasten. Dan spelen meestal alle verenigingen die dag geen wedstrijden. De KNVB informeert hierover op teletekst pagina 603.
Wij spelen in district West 1. Alle teams, behalve het 1e elftal spelen in de B-categorie. Het 1e elftal speelt A-categorie.
Als de KNVB wedstrijden afgelast, dan wordt u niet apart gebeld. Wij melden deze afgelastingen zo snel mogelijk op onze site.

Als een wedstrijd afgelast wordt, omdat ons veld of dat van onze tegenstander onbespeelbaar is, dan gelast de vereniging zelf af. Via de app Voetbal.nl ontvangen de betreffende spelers een bericht dat de wedstrijd is afgelast.

 

Verhindering

Elk lid moet bij verhindering voor een wedstrijd dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de elftalleider. Wegblijven zonder afbericht voor een wedstrijd dupeert het team altijd. Ook voor het wegblijven bij trainingen is het een goede gewoonte de trainer hiervan op de hoogte te stellen.

 

Is er iets met uw kind? Meld dit dan

Heeft uw kind ADHD of astma of is er iets anders? Opa of oma ziek, de hond of de kat overleden, wordt uw kind gepest? Er zijn vele redenen waarom uw kind even of wat langduriger minder goed in zijn vel kan zitten. Meldt dit a.u.b. aan de trainer en elftalleider, dan kunnen zij er rekening mee houden.

 

Gedrag

Duinrand S verwacht dat elk lid en ook de ouders zich positief gedraagt en normaal opstelt. Netjes omgaan met elkaar en met de materialen. Wij weten best dat voetbal emotie oproept, maar tracht altijd het goede positieve voorbeeld te geven. Dat dit wel eens moeilijk is, weten wij allemaal. Duinrand S zal positief gedrag stimuleren en optreden tegen ongewenst gedrag. Duinrand S is partner in het convenant voetballen doe je samen, waarin de meeste clubs uit de regio afspraken hebben vastgelegd over het gedrag binnen en langs de lijn.

 

Elftalleiders en trainers voor teams tot en met "J/M onder 12 jaar". Wat kunt U zelf doen?

Elk team heeft twee teamleiders nodig. Van de ouders van elk team wordt verwacht dat zij dit zelf in onderling overleg invullen of in overleg met de vereniging. Vooral bij teams met veel nieuwe leden moet dit in het begin groeien. De elftalleider regelt de begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijden. Toon initiatief en meldt U aan. Vermoedelijk gaat u toch regelmatig naar de wedstrijden kijken. Elftalleider kan ook goed bij toerbeurt ingevuld worden. U zit er dan niet elke week aan vast.

De trainingen van de pupillen onder de 11 jaar worden onder begeleiding van een groepstrainer gedaan; in de meeste gevallen verzorgd door ouders zelf. Als U een uurtje sportief bezig wilt zijn, meldt U dan aan. Het is leuk om te doen en meestal kunt U trainen op een tijdstip dat U het beste uitkomt.

 

Enkele verenigingstaken zijn niet vrijblijvend

Duinrand S verplicht aan al haar leden jaarlijks een beperkt aantal taken te verrichten, waarmee we de vereniging draaiende houden. Het gaat dan vooral om kantine- en terreindiensten op de zaterdag en de zondag. Alleen elftalleiders, trainers, scheidsrechters en leden van de diverse commissies zijn vrijgesteld van deze taken. Zij doen immers al genoeg.  U kunt deze taken zelf invullen of een vervanger zoeken. Bij toerbeurt een wastas en het rijden naar uitwedstrijden blijft een verplichting voor alle (ouders van) onze leden.

Vrijwilligers

Net zoals alle andere voetbalverenigingen in Nederland is Duinrand S geheel afhankelijk van vrijwilligers. Meer dan 100 hoofdzakelijk ouders, maar ook oud clubleden en liefhebbers zorgen ervoor dat de velden bespeelbaar, de kleedkamers opgeruimd en de kantine geopend is. Elftalbegeleiders, clubscheidsrechters, bestuursleden en de meeste trainers zijn vrijwilliger. Alleen de trainer van de selectie is in dienst van de vereniging. Dit wordt verplicht door de KNVB en VVON.
Aan vrijwilligers is altijd gebrek. Uw hulp, ook een uurtje per week is daarom welkom.

Nevenactiviteiten; De leuke dingen naast het voetbal

De vrijwilligers van de commissie Nevenactiviteiten organiseren jaarlijks diverse activiteiten naast het voetbal. Voor onze jongste leden komt Sinterklaas en de Paashaas langs. Het tentenkamp aan het eind van het seizoen is al jaren een groots feest. In januari is er een spel- en voetbaltoernooi in de Blinkerd. Verder zijn er de Penaltybokaal, de Hooghoudcup, de pupil-van-de-week en vaardigheidtesten. U wordt op tijd geïnformeerd wanneer er welke activiteit speelt.

 

Verzekeringen en de KNVB

Alle spelers, elftalleiders en trainers zijn door Duinrand S aangemeld als lid van de KNVB. De KNVB heeft voor alle leden een aanvullende verzekering afgesloten voor de periode rondom de wedstrijden. Voor Duinrand S beheert de penningmeester de verzekeringspolissen.
De KNVB regelt het voetbal in Nederland en bepaalt de spelregels, waaraan alle voetbalverenigingen zich hebben te houden.  De KNVB legt sancties op aan leden of verenigingen, die zich niet aan de regels houden. Alle KNVB regels gelden ook bij Duinrand S. U kunt die regels downloaden op www.knvb.nl/kennisenservices ga naar online bibliotheek en kies   reglementen amateurvoetbal.

 

(G)oud papier

We hebben tweewekelijks de beschikking over een zeecontainer. Deze staat in de even weeknummers gedurende drie dagen op de vertrouwde plek op het parkeerterrein. De dagen zijn vrijdag, zaterdag en zondag. Op maandag wordt de container opgehaald.

Even weken (in 2022):
Week 22: vr. 3 juni t/m zon. 5 juni
Week 24: vr. 17 juni t/m zon. 19 juni
Week 26: vr. 1 juli t/m 3 juli
etc. etc.

Hopelijk komt er zoveel oud papier dat we wekelijks gedurende drie dagen de container kunnen vullen, want het was (en is eigenlijk nog steeds) een belangrijke inkomstenbron van de vereniging, waarbij voorheen wekelijks één of twee volle containers werden ingezameld. Mocht u onverhoopt te laat zijn of verhinderd tijdens die dagen, en wilt u uw papier dringend kwijt, dan kunt u op (bijna) elke maandagochtend en vrijdagochtend uw oudpapier bij de club kwijt. Dan zijn de heren van de ondersdienst aanwezig. Zij zullen uw oudpapier in ontvangst nemen.

 

Vrienden van DuinrandS (voorheen Club van 100)

Leden van de Vrienden van Duinrand S sponsoren jaarlijks een bijdrage van minimaal € 25. Daarmede worden de activiteiten van de commissie Nevenactiviteiten bekostigd. Het overgrote deel komt ten goede aan onze jeugd. Er wordt regelmatig verantwoording afgelegd over de bestedingen. Binnenkort zal in de kantine een bord worden opgehangen met de namen van deze "Vrienden" van onze verenging.  

Delen