Cookie beleid Duinrand S

De website van Duinrand S is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vrijwilligersregeling

Inleiding

Om het product “voetbal” betaalbaar te houden, beschikt Duinrand S over een groot aantal vrijwilligers. Een trend is dat het steeds moeilijker wordt om voor alle taken voldoende vrijwilligers te vinden, met als gevolg dat van een kleine groep een steeds grotere inspanning wordt gevraagd.

Het bestuur onderkent de risico’s die deze ontwikkeling met zich mee brengt. Deze risico’s zijn:

 1. Vrijwilligers raken overbelast en gaan verloren voor de vereniging;
 2. Opvolging van vrijwilligers met een veelheid aan taken is een onmogelijke opgave.

Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen heeft het bestuur van Duinrand S besloten een vrijwilligersregeling toe te passen. Dit houdt in dat aan het lidmaatschap van de vereniging de verplichting rust om jaarlijks enkele taken voor de vereniging te verrichten. Dit besluit is bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering 2008.

 

Uitgangspunten voor de vrijwilligersregeling

Duinrand S beschikt over een veelheid aan vrijwilligers, die voor een groot gedeelte zorgen dat alle noodzakelijke diensten worden verricht.

De vrijwilligersregeling is dan ook uitsluitend bedoeld voor:

 1. Aanvulling op de bestaande vrijwilligers om de bezetting voor alle diensten te garanderen;
 2. Overname van diensten waar sprake is van overbelasting van de bestaande vrijwilliger.

Het aantal onder de regeling te verrichten diensten op jaarbasis is dan ook direct afhankelijk van het aantal en de overbelasting van de “vaste” vrijwilligers.

 

Leden waarvoor de vrijwilligersregeling van toepassing is

De vrijwilligersregeling is van toepassing voor alle leden van Duinrand S met uitzondering van diegenen die al vrijwilligerswerk voor de vereniging verrichten.

Onder vrijwilligerswerk in deze wordt verstaan:

 1. Bestuurs- en commissieleden
 2. Leiders en trainers
 3. Clubscheidsrechters
 4. Kantinemedewerk(st)ers
 5. Medewerk(st)ers terreindienst en bestuursdienst
 6. Medewerk(st)ers onderhoud

 

Onder vrijwilligerswerk wordt niet verstaan:

 1. Rij-ouder bij uitwedstrijden
 2. Was-ouder van teamtenues

 

Tevens vrijgesteld voor het verrichten van vrijwilligers zijn leden die ook sponsor zijn van de vereniging en op jaarbasis een bedrag sponsoren van minimaal € 250.-

 

Diensten waarvoor de vrijwilligersregeling van toepassing is

Jaarlijks wordt door het bestuur vastgesteld voor welke diensten de regeling van toepassing is. In deze vaststelling speelt uiteraard mee dat dit diensten moeten zijn die door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd.

 

Verplichting van de regeling

De regeling is binnen de vereniging een verplichte regeling en is onlosmakelijk verbonden aan het lidmaatschap.

 

Reglement

Voor de vrijwilligersregeling is het volgende reglement van toepassing:

 1. De vrijwilligerscommissie deelt de diensten in en zorgt dat alle leden tijdig geïnformeerd worden over de indeling.
 2. Leden vanaf 16 jaar mogen zelf de dienst verrichten; voor jongere leden geldt dat de dienst verricht zal moeten worden door één der ouders of verzorgers.
 3. Bij het niet opkomen voor een ingeroosterde dienst wordt een boete opgelegd van € 25,00 per keer. Tevens zal voor het betreffende lid een nieuwe dienst worden vast gesteld.
 4. Het twee keer binnen één seizoen verzaken van een dienst en/of het niet betalen van de opgelegde boete wordt gezien als het niet respecteren van de regeling. Leden die op deze wijze blijk geven de regeling niet te respecteren, zullen bij bestuursbesluit worden geschorst en – indien binnen een gestelde termijn door het betreffende lid geen bericht wordt ontvangen van het alsnog respecteren van de regeling – worden geroyeerd als lid van de vereniging.
 5. Het is toegestaan onderling te ruilen, dit dient wel aan de vrijwilligerscommissie te worden doorgegeven.
 6. Het is toegestaan dat een lid iemand anders inzet voor zijn taak, echter wel onder de voorwaarde dat de ander lid is van de vereniging of anderszins binnen de vereniging bekend is. Het geldelijk belonen van de ander is een verantwoordelijkheid van het lid en maakt geen onderdeel uit van de regeling. Het lid dient wel aan de vrijwilligerscommissie door te geven wie de taak overneemt.
 7. Bij afgelasting vervalt de betreffende dienst. Deze kan bij een inhaalprogramma alsnog ingezet worden.
 8. De vrijwilligerscommissie beslist in alle niet voorziene situaties; aan het einde van elk voetbalseizoen vindt een evaluatie plaats van voorgekomen situaties waarin het reglement niet voorziet. Deze evaluatie kan er toe leiden dat de regeling of het reglement wordt aangepast.

 

Uitvoering van de dienst

Een aantal praktische punten voor wat betreft de uitvoering van een dienst:

 1. Degene die als eerste wordt genoemd in de eerste dienst van de dag, dient de sleutel van de kantine/bestuurskamer op te halen bij:
  1. Op zaterdag bij Woninginrichting Pot, Heereweg 135, Schoorl;
  2. Op zondag bij de familie Henk Kager, Achterpad 18, Schoorl.
 2. Degene die als laatste vertrekt, dient na afsluiting van de kantine/bestuurskamer de sleutel weer in te leveren bij bovengenoemde adressen
 3. Er zullen in de kantine en in de bestuurskamer duidelijke instructies worden opgehangen (wat en hoe in de kantine, wat en hoe voor terreindienst)
 4. Bij verhindering dient zelf voor vervanging te worden gezorgd. Wel dient voor de datum van uitvoering te worden doorgegeven aan een lid van de vrijwilligerscommissie wie deze vervanger is (vooraf bekend moet zijn als iemand zich door een ander laat vervangen).
 5. Belangrijk te weten is dat degene die kantine- of terreindienst draait, op dat moment het visitekaartje is van onze vereniging voor bezoekers en de ons bezoekende verenigingen. Wij verzoeken een ieder zich dit te realiseren en zich hiernaar te gedragen.

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van Duinrand S

Datum herzien:     mei 2022

Delen