Cookie beleid Duinrand S

De website van Duinrand S is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy beleid

Privacy beleid Duinrand S

 

Voetbalvereniging Duinrand S, Smeerlaan 2h, 1871 ET  Schoorl gebruikt persoonsgegevens om te functioneren als vereniging, binnen haar doelstellingen zoals omschreven in de statuten.

 

Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Inleiding

 

Voetbalvereniging Duinrand S neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit beleidsdocument leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit document lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit document aandachtig door te nemen. 

 

Welke gegevens en van wie

 

Onder persoonsgegevens verstaan we:

  •  Naam
  •  Adres
  •  Geslacht
  •  Geboortedatum
  •  Telefoonnummer
  •  Mailadres
  •  Legitimatiebewijs en -nummer
  •  IBAN nummer en tenaamstelling

   

Dergelijke gegevens behandelen we uitsluitend voor leden.

De persoonsgegevens worden door nieuwe leden zelf opgegeven via een op de website beschikbaar aanmeldformulier.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens / verwerkersverklaring

 

Op dit moment rust op voetbalvereniging Duinrand S geen verplichting gegevens van leden te verstrekken aan een derde partij.

 

Beheerd door wie en waar

 

De persoonsgegevens worden beheerd door de ledenadministratie van de voetbalvereniging Duinrand S en zijn zowel op papier (aanmeldformulier) als digitaal (Sportlink) aanwezig.

Wat betreft het beheer van Sportlink verwijzen wij naar onderstaande verklaring.

Privacyverklaring Website Sportlink Services B.V, Grasweg 61, 1031 HX, Amsterdam, publicatiedatum 25 mei 2018.

 

 

 

Hoe lang bewaard

 

Indien de relatie met voetbalvereniging Duinrand S wordt beëindigd, worden de persoonsgegevens voorzien van de beëindigingsdatum en de status afgemeld.  Periodiek worden de persoonsgegevens van deze afgemelde personen beoordeeld en worden deze – indien er geen behoefte is deze gegevens nog langer te bewaren - definitief uit de database verwijderd.

 

Door wie te raadplegen en gebruiken

 

Specifiek ten behoeve van voetbalactiviteiten zijn van leiders, trainers, spelers en scheidsrechters de namen en telefoonnummers raadpleegbaar op de website van Duinrand S (www.duinrands.nl).

Publicatie op de website van de namen en telefoonnummers van vrijwilligers geschiedt met name voor de uitvoering van diensten binnen de vereniging (kantine- en terreindiensten).

De volledige persoonsgegevens zijn uitsluitend te raadplegen door personen binnen de vereniging die een functie hebben in het functioneren van de vereniging en zijn uitsluitend opvraagbaar via een verenigingscode, gebruikersnaam en wachtwoord. Raadpleging en gebruik van deze volledige persoonsgegevens geschiedt met name voor teamindelingen, contributiebetalingen, uitnodigingen voor bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen en verenigingsbegrotingen.

 

Inzien en aanpassen

 

Te allen tijde kunnen betrokkenen inzicht krijgen in de persoonsgegevens die door voetbalvereniging Duinrand S worden beheerd. Daartoe kan een verzoek bij de ledenadministratie worden ingediend. Als betrokkene verzoekt gegevens aan te passen of te verwijderen, zal dit worden gehonoreerd in zoverre het normaal functioneren van de vereniging hierdoor niet wordt belemmerd.

 

Behandeling datalek

 

Er is een datalek als iemand persoonsgegevens in handen heeft die daartoe niet gerechtigd is, dat kan variëren van een geprinte ledenlijst tot het digitale ledenbestand of delen daarvan. Een datalek moet worden gemeld bij het bestuur, dat vervolgens nagaat wat er is gelekt, wat consequenties voor personen kunnen zijn, welke maatregelen kunnen worden genomen om het te herstellen en/of voortaan te voorkomen en of het moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacy beleid

Voetbalvereniging Duinrand S behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Voor personen relevantie wijzigingen zullen altijd kenbaar gemaakt worden op de website van Duinrand S.

 

 

 

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht u vragen hebben over dit privacy beleid en de wijze waarop  voetbalvereniging Duinrand S uw gegevens gebruikt, dan kunt u gebruik maken van Contact op de website www.duinrands.nl , kies afdeling Privacy.

 

Als u een klacht heeft over de manier waarop  voetbalvereniging Duinrand S uw gegevens verwerkt, kunt u dit kenbaar maken via Contact op de website www.duinrands.nl , kies afdeling Privacy.

 

Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vastgesteld door het bestuur van de voetbalvereniging Duinrand S op 7 juni 2018.

Delen