Kantine- en terreindiensten - Duinrand S

Kantine- en terreindiensten

Kantine - en terreindiensthulp

Kantine- en terreindiensten worden gedraaid door de vaste vrijwilligers en leden vanaf 16 jaar. Van leden tot en met 16 jaar worden de ouders ingeschakeld voor diensten. De kantinecommissie streeft ernaar dat er ook altijd een ervaren vrijwilliger aanwezig is tijdens de diensten. Soms lukt dit niet, maar dan kunt u beschrijvingen raadplegen die in de keuken c.q. het wedstrijdsecretariaat zijn aangebracht.

Leest u de volgende praktische punten door vóór de uitvoering van een dienst:

Praktische punten:

 1. Degene die als eerste wordt genoemd in de eerste dienst van de dag, dient de sleutel van de kantine/wedstrijdsecretariaat op te halen:
  1.    Op zaterdag bij Deco Home Louter, Heereweg 135, Schoorl
  2.    Op zondag bij de familie Henk Kager, Achterpad 18, Schoorl
  3. Degene die als laatste vertrekt, dient na afsluiting van de kantine/wedstrijdsecretariaat de sleutel weer in te leveren bij het bovengenoemde ophaaladres van de dag.
 1. Er zijn in de kantine en in het wedstrijdsecretariaat duidelijke instructies aanwezig (wat en hoe in de kantine, wat en hoe voor terreindienst). 
 2. Vooraf krijgen de coaches per mail bericht op welke datum er een dienst gedraaid moet worden. Dit wordt ook gepubliceerd op de site bij het Programma. De coach informeert de (ouder(s) van) leden.
 3. Bij verhindering dient zelf voor vervanging te worden gezorgd. Wel dient vóor de datum van uitvoering te worden doorgegeven aan de kantinecommissie (kantine@duinrands.nl) wie deze vervanger is (vooraf bekend moet zijn als iemand zich door een ander laat vervangen).
 4. Als u de kantine- of terreindiensthulp bent, bent u op dat moment het visitekaartje van onze vereniging voor bezoekers en de ons bezoekende verenigingen. Wij verzoeken een ieder zich dit te realiseren en zich hiernaar te gedragen.

Weten en doen:

 1. Houd het eigen gebruik beperkt; een kopje koffie/thee voor jezelf of een glas fris is natuurlijk geen probleem. Er ligt een lijst waarop het eigen gebruik aangetekend moet worden.
 2. Er mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd door degene die bardienst draait.
 3. Er mogen geen kinderen achter de bar of in de keuken komen. Voor hen is er een speelhoek in de kantine.
 4. Reken alle consumpties contant of met het pinapparaat af en hanteer daarvoor de prijzen zoals vermeld op het bord. Het kosteloos weggeven van consumpties is niet toegestaan. (Feitelijk is dat diefstal van de vereniging!).
 5. We streven naar een goede kantineomzet. Dat houdt de contributies laag.
 6. Na afloop van de dienst is het de bedoeling dat alles netjes schoongemaakt wordt. De checklist moet altijd afgewikkeld worden.
 7. Duinrand S is eigendom van de leden, niet van het bestuur of de kantinecommissie. Gedraagt u zich daar dan ook naar. Nadat u kantinedienst hebt gedraaid zal er (zo nodig) een terugkoppeling plaatsvinden m.b.t. hoe de kantine op maandag is aangetroffen, waarbij ook de betreffende coach zal worden geïnformeerd.

Namens de kantinecommissie,
Gertjan Stigt

Tel.nr kantine 072 5092390

Delen