Erelid Chiel van de Garde overleden - Duinrand S

Erelid Chiel van de Garde overleden

27 februari 2023 15:30


Overlijden van Chiel van de Garde.

Afgelopen vrijdag ontvingen wij bericht van het overlijden van Chiel van de Garde, erelid van onze vereniging. Chiel is 80 jaar geworden en is overleden op 22 februari 2023.
De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten kring.
Het erelidmaatschap is Chiel door v.v.  Schoorl toegekend in een periode dat Schoorl nog 2 voetbalverenigingen kende, v.v. Schoorl en Duinranders. Uiteraard is dit erelidmaatschap voortgezet toen deze beide verenigingen in 1990 tot een fusie besloten en verder gingen als  Duinrand S.
Zijn belangrijkste activiteiten op voetbalgebied dateren dan ook uit de Schoorl-periode waar Chiel bestuurder en speler van het eerste elftal is geweest.
Wel is  Chiel de fusieclub altijd trouw gebleven en was jarenlang trouwe  supporter van ons eerste elftal.
Chiel was naast voetballer ook een bekende schaatser en schaatstrainer/conditietrainer van STG Schoorl. En last but not least was hij medeoprichter van wat nu is geworden tot de landelijk bekende “Groet uit Schoorl run”.

Rest ons zijn vrouw Tiny, de  kinderen met partner en de kleinkinderen alle sterkte toe te wensen

Wij zullen  Chiel missen langs de lijn bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal.

Bestuur en leden Duinrand S
Delen