Algemene ledenvergadering op vrijdag 13 mei as. aanvang 20.00 uur

3 mei 2022 8:15


Op deze datum vindt dan eindelijk de ALV plaats. Het is een inhaalactie van de door covid geteisterde seizoenen 2019-2020 en 2020-2021. Het huidige seizoen wordt in principe in november 2022 besproken.

Agenda Algemene Ledenvergadering Duinrand S

Datum : vrijdag 13 mei 2022                Aanvang : 20.00 uur

                                  Locatie: Kantine Duinrand S

1.      Opening

2.      Mededelingen/ingekomen stukken

3.      Notulen algemene ledenvergadering Duinrand S d.d. 15 november 2019

4.      Voetbalzaken (Erik Spaander)

 

  1. Financiën (Kees Hoogeboom)

-          Verlies en Winstrekening 2019 - 2020

-          Verlies en Winstrekening 2020 - 2021

-          Verslag van de kascommissie

6.      Bestuursverkiezing

-          Voorzitter Paul Ruis treedt af zoals eerder aangekondigd

-          Kandidaten voor opvolging voorzitterschap

-          Nieuwe aanmelding voor uitbreiding bestuur

-          Bestuurlijke taakverdeling

7.      Rondvraag 

8.       Sluiting

Delen