Structureel scheidsrechters tekort

7 september 2021 8:00


Al jarenlang hebben we te maken met krapte in ons scheidsrechtersbestand. Toch konden we houtje-touwtje de wedstrijden voorzien. Echter, door het recent wegvallen van nog eens 2 scheidsrechters en het stoppen van een aantal jeugdscheidsrechters is er een grens bereikt. De ondergrens. De handen moeten worden ineengeslagen. Onderlinge hulp moet worden geboden om de teams door te kunnen laten voetballen.
Het probleem doet zich vooral voor op de zaterdag, maar het is een verenigingsbrede verantwoordelijkheid.

De vereniging plant de scheidsrechtersindeling. We kijken altijd eerst wie er beschikbaar zijn. Daarna gaan we de lege plekken invullen.

Er is na overleg onderling besloten om teams aan elkaar te koppelen. Het ene team levert en het andere team ontvangt. Oudere teams leveren aan jongere teams, niet andersom. Communicatie vindt plaats via de leiders van de teams.

Rekening houdend met het onderlinge programma zal een indeling gemaakt worden. De teams zijn vervolgens verantwoordelijk voor invulling van de scheidsrechter. Er vindt onderlinge afstemming tussen de ontvangende en leverende leiders plaats. Wanneer meer spelers in een team een scheidsrechtersdiens draaien, kan de pijn beter verdeeld worden. Het is aan de teams zelf hier invulling aan te geven.

De vereniging faciliteert te benodigdheden. Scheidsrechterstenue, fluit, notiteblok, pen etc. Ook zal er zoveel mogelijk ondersteuning zijn vanuit de vereniging om de (jongere) scheidsrechter bij te staan. Tijdens de wedstrijd, maar ook daarvoor en daarna.

Ieder lid weet dat er (of kan weten dat er) volgens de clubreglemente taken t.b.v. de vereniging gedaan moeten/kunnen worden. Voor heel veel leden was dit (nog) niet het geval omdat we het wat scheidsrechters betreft nog redelijk konden oplossen. Helaas is dit momenteel onmogelijk geworden. Als er uit deze situatie toch weer enthousiasme ontstaat waardoor we ons scheidsrechterslegioen weer kunnen uitbreiden, kan deze methode weer in frequentie minder noodzakelijk zijn.  

Ik hoop dat we op deze manier een werkbare situatie en dat we op een plezierige manier onze mooie sport kunnen blijven bedrijven.

Met sportieve groet,
Erik
Delen